Công ty cần tìm bạn hàng cung cấp các loại dây cáp điện mã: 150 SQ, 100 SQ và 60 SQ
Liên lạc: Anh Cường – 0374327288

CÔNG TY TNHH FRIKA

Address: 82 An Trạch, Quốc Tử Giám, Đống Đa, TP Hà Nội
Tel: 02433 997 222
Fax: 02433 975 000 
Email: info@frika.com.vn
Website: www.frika.com.vn

Nguồn: Internet