- Gạch thủy tinh (Glass- Block)
- Lò sưởi (bộ tản nhiệt) bằng nhôm và bằng gang
- Cuốc, xẻng
Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đề nghị liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Algeria theo địa chỉ sau để biết thêm chi tiết:
Thương vụ Việt Nam tại Algeria
Địa chi: 30 rue Chénoua, Hydra, Alger, Algérie
Tel fixe: + 213 (0) 23485193
Fax: + 213 (0) 23485200
Mobile: + 213 (0) 559502658
Email: Dz@moit.gov.vn
Nguồn: Vietnamexport.com