Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Algeria để biết thêm chi tiết.
Thương vụ Việt Nam tại Algeria:
Địa chỉ: 30 rue Chénoua, Hydra, Alger, Algérie
Mobile: + 213 559502658
Email: Dz@moit.gov.vn
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria
Nguồn:Vietnamexport.com