Lượng nhập khẩu 2 cont 20 tấn (có hàng là có thể nhập ngay), năm lần đầu tiên có thể nhập khoảng 50-100 tấn/năm, sau đó có thể nhập 200-300 tấn/năm
Số lượng đặt hàng tối thiểu là 10 tấn cho cont 20f
Đóng gói 5kg x 4 túi PE/1 thùng carton
Mọi thông tin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, anh Tạ Đức Minh, Email: taducminh@yahoo.com hoặc jp@moit.gov.vn
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
Nguồn: Vietnamexport.com