Yêu cầu: công ty đang hoạt động và có lợi nhuận và doanh thu đạt ít nhất 10 triệu USD/năm và đã có thị phần nhất định tại Việt Nam.

Chi tiết xin liên hệ:

Ông Nguyễn Thành Hải

Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan

Email: haint@moit.gov.vn

Tel: +48.606513153

Hoặc:

Mr. Mr.Chris Yeoh – CFA Co.,ltd

Email: lawajkg@yahoo.com

Nguồn: Vietnamexport.com