Các công ty Việt Nam có năng lực và kinh nghiệm sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm nêu trên nếu quan tâm có thể liên lạc với Thương vụ tại Anh, kiêm nhiệm Ai-Len theo địa chỉ: uk@moit.gov.vnđể kết nối.

Đề nghị doanh nghiệp quan tâm:

-      Gửi thư từ địa chỉ email chính thức của công ty;

-      Người viết thư cần nêu rõ họ tên, chức danh, chi tiết liên lạc;

-      Gửi hồ sơ giới thiệu về công ty, địa chỉ trang web của công ty, tài liệu giới thiệu năng lực, kinh nghiệm sản xuất các mặt hàng được hỏi để Thương vụ có cơ sở kết nối với khách.

Nguồn: Vietnamexport.com