Doanh nghiệp quan tâm, có khả năng cung cấp đề nghị liên hệ với Thương vụ để biết thêm chi tiết về quy cánh sản phẩm cũng như được kết nối với đối tác.

Embassy of Viet Nam in the Republic of Korea, Trade Office

Add: 6th Floor, Golden Bridge Build., Chungjeongno 3-ga, No.222, Seodaemun-Gu, Seoul, 120-708

Tel: (82-2) 364-3661; Fax: (82-2) 364-3664;

HP: 82-10-4342-6868; Email: kr@moit.gov.vn; cttrung@yahoo.com; tuyenasiapacific@gmail.com; huyngoquang@moit.gov.vn

Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Nguồn: Vietnamexport.com