Công ty đã xuất khẩu ngô ngọt đóng hộp sang một số thị trường Châu Á và Châu Âu; hạt cọ ngâm đường sang thị trường một số nước Châu Á.
Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH Lao Agro Industry,
Địa chỉ: Làng Bankern, huyện Thoulakhom, tỉnh Viêng Chăn, Lào
hoặc doanh nghiệp liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Lào để được hỗ trợ thêm thông tin.
Thương vụ Việt Nam tại Lào
Nguồn: Vietnamexport