Doanh nghiệp nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp
Mr. Andrew Tran
Andrew Tran
Asia Trade group
Tel: (+1)-832 664 1941
email: asiatradegroup@gmail.com
Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston
Nguồn: Vietnamexport.com