Hiện nay DN đang tìm thêm đối tác hợp tác kinh doanh để phát triển quy mô mạnh hơn (theo cá hình thức góp vốn cùng vận hành hệ thống, nhượng quyền thương hiệu, mua lại cổ phần hoặc toàn bộ).
Loại hình DN: công ty vốn 100% Thuỵ Sỹ,
Tài sản: có đất, cửa hàng và kho tại 1 số Tp lớn, phương tiện vận chuyển
Nhân lực hiện nay: 25 người
Quy mô: Phân phối hàng Châu Á (nông thuỷ sản, rau quả, hàng tiêu dùng...) cho các Tp lớn toàn Thuỵ Sỹ
Kế hoạch phát triển: Đang đầu tư, xây dựng mới thêm siêu thị mới tại Tp Bern
Chi tiết vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Quyền
Tham tán Thương mại Việt Nam tại Thụy Sĩ
Địa chỉ: Stadtbachstr., 42. CH-3012 Bern, Switzerland
Tel: (41).31 301 8334/ Fax (41).31 301 4681/Mobile Viber 0041779850898
Email quyennm@moit.gov.vn
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Sĩ
Nguồn: Vietnamexport.com