Trước đây, Ấn Độ cũng đã đánh thuế chống bán phá giá mặt hàng này từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Với mức tăng thuế nhập khẩu này, ngành sản xuất thép của Ấn Độ sẽ được bảo vệ và dễ chịu rất nhiều. Áp lực giảm giá do hàng nhập khẩu thép không rỉ giá rẻ có bảo hộ của Trung quốc sẽ giảm đi rất đáng kể.

Liên quan đến việc này, Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố, họ đã bắt đầu việc điều tra khả năng có trợ giá và bán phá giá mặt hàng vành bánh xe bằng thép không gỉ của Trung quốc và Ấn Độ.

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ

Nguồn: Vietnamexport.com