Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu kết nối giao thương xin vui lòng gửi hồ sơ công ty, catalogue (tiếng Anh hoặc Nhật) và hàng mẫu đến Thương vụ Việt Nam tại Nhật bản để được hỗ trợ hướng dẫn cụ thể theo địa chỉ như sau:

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

50-11 Motoyoyogi-cho

Shibuya-ku

Tokyo 151-0062

Tel.: 0081-33466-3311

Fax: 0081-33466-3360

Email: vntrade@vnembassy.jp

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Nguồn: Vietnamexport.com