Triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức đoàn sang trao đổi, nghiên cứu công nghệ sản xuất ngành cơ khí tại Nam Phi kết hợp tham dự Hội chợ Source Africa và Hội thảo B2B tại Johannesburg và Cape Town, Nam Phi” thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2019, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương tổ chức Đoàn công tác “Tham dự Hội chợ Source Africa và hội thảo B2B tại Nam Phi” từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 6 năm 2019 (kể cả thời gian đi đường). Nội dung cụ thể như sau:
1. Nội dung Chương trình (theo tài liệu đính kèm).
2. Thành phần Đoàn: gồm 23 thành viên, bao gồm các doanh nghiệp và cán bộ thuộc các Bộ ngành liên quan.
3. Chi phí tham gia chương trình:
a. Những hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước:
- Chi phí vé máy bay khứ hồi và các loại thuế cho 01 người/doanh nghiệp.
- 04 gian hàng tại Hội chợ Source Africa (các doanh nghiệp sẽ bày chung tại 04 gian hàng này).
- Hội thảo, gặp gỡ B2B, tham quan, khảo sát như trong chương trình.
b. Chi phí doanh nghiệp đóng góp khi tham gia chương trình:
- Phí visa vào Nam Phi
- Phí dịch vụ khác: đi lại, ăn, khách sạn.
- Một số chi phí phát sinh khác khi tham gia các chương trình của Đoàn.
4. Các nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia chương trình:
- Hoàn thành đầy đủ hồ sơ đăng ký tham gia chương trình và nghĩa vụ về tài chính; Thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ nội quy và quy định của Ban tổ chức.
- Sau khi kết thúc Chương trình, trong vòng 7 ngày, các doanh nghiệp tham dự chương trình phải gửi công văn báo cáo kết quả chuyến đi: 01 bản về Bộ Công Thương (Cục Công nghiệp - Phòng Công nghiệp hỗ trợ) để báo cáo Bộ Công Thương theo quy định.
5. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia chương trình:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sao y bản chính, đóng dấu của đơn vị);
- Đơn đăng ký tham dự (Theo mẫu đính kèm);
6. Thời hạn đăng ký tham gia: Trước ngày 21/5/2019.
Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về:
Bộ Công Thương (Vụ Thị trường châu Á, châu Phi)
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Chị Nguyễn Minh Phương
ĐT: 0904172942 Email:phuongnmi@moit.gov.vn

Mẫu đăng ký mau_dang_ky_doan_di_nam_phi_t6_2019_KNOC.docx

Nguồn: Moit.gov.vn