Hội nghị do Trung tâm Thông tin Công nghiệp & Thương mại, Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức, dưới sự chủ trì của Vụ Thị Trường trong nước, Bộ Công Thương.
Hội nghị sẽ có khoảng 200 đại biểu tham dự, gồm đại diện Bộ Công Thương và các Cục, Vụ, Viện, Trung tâm thuộc Bộ Công Thương; đại diện UBND, các sở ban ngành tỉnh Hòa Bình; đại diện các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban dân tộc...; Ban chỉ đạo Nông thôn mới; các Hiệp hội và tổ chức kinh tế, thương mại, doanh nghiệp sản xuất; các HTX, hộ nông dân sản xuất tại các địa phương; các doanh nghiệp phân phối và tiêu thụ, nhà cung ứng, đơn vị bán lẻ, siêu thị...
Mục tiêu của Hội nghị nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm làng nghề, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, vừa góp phần phát triển kinh tế vừa bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam. Cụ thể:
- Kết nối thành công, hiệu quả các sản phẩm tham gia chương trình OCOP vào các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP (trong khuôn khổ chương trình do Bộ Công Thương thực hiện), qua đó góp phần liên kết giữa hộ sản xuất với tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp, phát triển, kết nối các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.
- Quảng bá, đẩy mạnh tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, phát triển làng nghề, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của địa phương.
- Khảo sát các sản phẩm tham gia chương trình OCOP, các điểm bán sản phẩm vùng miền nhằm thực hiện kết nối tại khu vực Miền Bắc.
- Tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu cho các sản phẩm OCOP tại khu vực khu vực Miền Bắc, xúc tiến ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) liên kết giữa hộ sản xuất với hợp tác xã và doanh nghiệp với các điểm bán và giới thiệu sản phẩm vùng miền.
Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận, chia sẻ những khó khăn, trở ngại của các Doanh nghiệp có sản phẩm tham gia chương trình OCOP. Các chuyên gia sẽ tư vấn trực tiếp cho các doanh nghiệp, các hộ sản xuất về xây dựng phát triển thương hiệu cho các đặc sản của địa phương; đồng thời hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.
Về phía các cơ quan quản lý Nhà nước, đại diện các cơ quan sẽ chia sẻ, những chính sách hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp, áp dụng các mô hình quản lý tiên tiến, các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tham gia Chương trình OCOP.
Để biết thêm thông tin về Hội nghị, xin mời liên hệ Mrs Ngân (091 6829998) (024) 66721866; Fax: (024) 37152202; Email: tathanhngan1308@gmail.com

Nguồn: VITIC