Hiệp hội VCAIET là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo điều kệ được Bộ trưởng Bộ Nội Vụ phê duyệt, tuân thủ qui định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, sự quản lý của Bộ Công Thương về lĩnh vực hoạt động chính của Hiệp hội theo qui định của pháp luật.
Hiệp hội VCAIET đã vận động được hơn 100 hội viên là các tổ chức, cá nhân, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ, luật sư, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến thông tin, tư vấn kinh tế thương mại và đầu tư.
Ông Lương Văn Tự (nguyên Thứ trưởng Bộ Bộ Công Thương) giữ chức Chủ tịch Hiệp hội VCAIET. Ban chấp hành gồm 32 đồng chí là các cán bộ chuyên viên cao cấp về thương mại và các ngành liên quan.
Tại buổi Đại hội, Hiệp hội đã ký kết được hợp đồng hợp tác kết nối cung cấp thông tin, cơ hội giao thương với Hiệp hội Doanh nghiệp người Việt Nam tại Nhật Bản và Hiệp hội Doanh nghiệp người Việt Nam tại Lào.
Phương hướng hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ 2019 – 2024 là thực hiện kết nối xúc tiến thương mại đầu tư trong nước và nước ngoài. Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin dự báo trung và dài hạn về thị trường gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động thực tế của doanh nghiệp.
Tư vấn, triển khai, đẩy mạnh phát triển các hoạt động thông tin tư vấn dự báo trung mô và vi mô cho các doanh nghiệp, tập đoàn ngành hàng quy mô lớn.
Tư vấn cho doanh nghiệp về sản xuất kinh doanh, đầu tư, quản trị doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp…
Triển khai hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế trong kinh tế thương mại.
Liên kết với các Hội, Hiệp hội các chuyên ngành, lĩnh vực kinh tế có liên quan đến thương mại và đầu tư để phối hợp, đẩy mạnh hoạt động kinh tế, thương mại.
Hiệp hội sẽ đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, phấn đấu số lượng hội viên đạt 500 người có tư duy, định hướng phát triển bền vững-sáng tạo-hiệu quả.
Nguồn: VITIC
 

Nguồn: Vinanet