Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong toàn ngành nghiêm túc thực hiện những nội dung sau:
Thứ nhất, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực thực hiện vận động thể lực với các hình thức phù hợp như đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày hoặc luyện tập thể dục, thể thao và các hình thức vận động khác tối thiểu 30 phút mỗi ngày.
Thứ hai, tổ chức cung cấp các dịch vụ tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng và vận động thể lực cho người bệnh tại các cơ sở y tế và người dân tại cộng đồng, đặc biệt là đối với người có nguy cơ cao và người mắc các bệnh mạn tính.
Việc thiếu vận động thể lực là một trong bốn yếu tố có nguy cơ hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu. Đây cũng là một trong những yếu tố làm giảm tuổi thọ, tăng khả năng bị bệnh… Do đó, Bộ sẽ tổ chức phát động và triển khai tập thể dục cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phù hợp với đặc thù công việc của cơ quan, đơn vị, bao gồm tập trong lúc giải lao của các buổi họp và giao ban; tập lúc giải lao buổi sáng, buổi chiều trong giờ làm việc. Bài tập mẫu gợi ý thời lượng 3 phút đã được Bộ Y tế đăng tải trên trang web của Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương.
Khi nhận được Chỉ thị này, các cơ quan, đơn vị báo cáo định kỳ hàng năm cho Bộ Y tế.
Xem chi tiết Chỉ thị 06/CT-BYT tại đây