Chỉ thị số 48/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2017 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.