Cụ thể, kỳ thi THPT quốc gia 2019 sẽ chính thức diễn ra từ 24/06 đến 27/06, có tất cả 5 bài thi. Trong đó:

- 3 bài thi độc lập: Toán, Văn, Ngoại ngữ
- 2 bài thi tổ hợp: Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học); Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân với thi sinh học chương trình Giáo dục THPT; Lịch sử, Địa lý với thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên).
Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh Giáo dục THPT dự thi 4 bài thi, gồm: 3 bài thi độc lập (Toán, Văn, Ngoại ngữ) và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong 2 bài thi tổ hợp KHTN hoặc KHXH.
Thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) để được xét công nhận tốt nghiệp THPT phải dự thi 3 bài thi: 2 bài thi độc lập (Toán, Văn) và 1 bài thi tự chọn trong 2 bài thi tổ hợp. Nếu chọn cả 2 bài thi tổ hợp, bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Thí sinh GDTX có thể chọn đăng ký dự thi cả bài thi Ngoại ngữ để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp.
Hình thức thi: Các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp sẽ thi trắc nghiệm riêng môn Văn thi tự luận.

Công văn này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết 1209/BGDĐT-QLCL tại đây.