Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn và quản lý đối với máy phát điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò có khí cháy và bụi nổ. Máy phát điện phòng nổ sử dụng trong hầm lò không được sử dụng trong các trường hợp sau: Mỏ hầm lò có khí chát chứa carbon disulphide; Đường lò dùng để sản xuất, chế biến hoặc lưu trữ vật liệu nổ công nghiệp.
Máy phát điện phòng nổ sử dụng trong hầm lò phải được trang bị thiết bị cảnh báo khí mêtan tự động và được liên động cắt điện với động cơ của máy phát điện khi hàm lượng khí mêtan vượt ngưỡng cho phép. Trong quá quá trình vận chuyển trong hầm lò, máy phát điện phòng nổ sử dụng trong hầm lò phải có bánh xe lắp ở phần khung dưới của máy phù hợp với các kích thước đường ray cỡ đường 900 mm hoặc 600 mm để thuận tiện trong quá trình di chuyển, phải được cố định sau khi lắp đặt.
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2021.

Nguồn: VITIC