Quy chuẩn kỹ thuật này quy định chỉ tiêu kỹ thuật và phương pháp thử đối với thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên có mã HS 3602.00.00. Đây là loại thuốc nổ được tạo thành bằng cấu trúc nhũ tương nghịch pha nước hay còn gọi là pha oxy hóa được phân tán trong suốt pha dầu hay pha nhiên liệu liên tục. Thuốc nổi nhũ tương có độ chịu nước cao.
Yêu cầu về đóng gói với thuốc nổ nhũ tương được đóng thỏi bằng màng Polyme, ống giấy, Poly Propylen(PP)/Poly Etylen (PE). Các thỏi thuốc nổ phải được đóng vào hộp giấy cacton hoặc trong bao PP. Riêng với thuốc nổ có đường kính thỏi thuốc < 50mm phải được bao kín bằng túi PE.
Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên phải được công bố hợp quy phù hợp quy định của Quy chuẩn này, gắn dấu hợp quy và ghi nhãn hàng hóa khi lưu thông trên thị trường.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

Nguồn: VITIC