Theo Quyết định này, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc, tựu trường sớm nhất vào ngày 01/9/2020; Khai giảng vào ngày 05/9/2020; Kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2021, hoàn thành học kỳ II trước 25/5/2021 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021; Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) trước ngày 15 tháng 6 năm 2021; Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 31/7/2021; Thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải bảo đảm số tuần thực học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần). Quy định mới này có số tuần thực học ít hơn 2 tuần có với quy định cũ.

Xem chi tiết Quyết định 2084/QĐ-BGDĐT tại đây.
 

Nguồn: VITIC