- Sản phẩm bị điều tra là Tôn màu (Mã HS: 7210.70.10.00, 7212.40.10.00, và 7212.40.20.00)
- Nguyên đơn: PT NS BlueScope Indonesia
- Ngày khởi xướng: 23/12/2016
- Giai đoạn điều tra bán phá giá: 7/2015 – 6/2016
- Tổng lượng nhập khẩu vào Indonesia (trong giai đoạn điều tra): 224,120 tấn. Trong đó, lượng nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc là 196,191 tấn, chiếm 87.5% (theo số liệu trong Thông báo của KADI)
Vụ việc sẽ được tiến hành điều tra vụ việc trong vòng 12 tháng (có thể gia hạn thành 18 tháng nếu cần thiết).
Trong Thông báo, KADI cho biết sẽ tiến hành khởi xướng điều tra đối với các bên liên quan đã được cơ quan này biết đến. Đối với tất cả các nhà sản xuất/xuất khẩu khẩu, KADI đề nghị các công ty này gửi đăng ký tham gia bên liên quan (bằng văn bản, trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông báo khởi xướng điều tra) tới KADI theo thông tin liên lạc sau:
Liên hệ:
Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài – Cục Quản lý cạnh tranh- Bộ Công Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hà Nội
Điện thoại: (04)222. 05012 (gặp anh Lại Ngọc Bình); Fax: (04)222.05003
Nguồn: moit.gov.vn