Với mục tiêu tổng quát là duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững. Chính phủ đặt ra mục tiêu chi tiết nêu tại Chiến lược này như sau:
- Nâng cao chất lượng dân số với tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, trong đó sẽ sống khỏe mạnh tối thiểu 68 tuổi; 90% các cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; Chiều cao người Việt Nam 18 tuổi trở lên nam đạt 168,5 cm và nữ đạt 157,5 cm;
- Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đảm bảo mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con; Quy mô dân số 104 triệu người; Giảm 2/3 số vị thành niên, thanh niên có thai ngoài ý muốn; Giảm chênh lệch mức sinh giữa các vùng, đối tượng;
- Duy trì tỉ lệ tăng dân số của các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người cao hơn mức bình quân chung cả nước; Cơ bản ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết tại vùng dân tộc thiểu số;
- Đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên là dưới 109 bé trai/100 bé gái còn sống sau khi được sinh ra; Tỷ lệ người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 11%;
- Thúc đẩy phân bố dân số hợp lý và bảo đảm quốc phòng, an ninh;
- 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, khám, chữa bệnh, chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung…
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22/11/2019.

Xem chi tiết Quyết định 1679/QĐ-TTg tại đây.

Nguồn: VITIC