Trong Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 và chỉ cho phép xuất khẩu với mục đích viện trợ hỗ trợ quốc tế do Chính phủ Việt Nam thực hiện.
Theo đó, số lượng xuất khẩu tối đa 25% sản lượng, còn 75% để dùng cho công tác phòng chống dịch bệnh trong nước.
Không áp dụng quy định này với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và doanh nghiệp gia công khẩu trang y tế cho thương nhân nước ngoài đã ký hợp đồng gia công trước 01/3/2020.
Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính ban hành hồ sơ, trình tự và thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn về tiêu chuẩn khẩu trang y tế; Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) phối hợp giám sát việc xuất khẩu khẩu trang y tế; Và các cơ sở sản xuất có trách nhiệm báo cáo về năng lực sản xuất theo yêu cầu của Bộ Y tế.
Xem chi tiết Nghị quyết 20/NQ-CP tại đây.

Nguồn: VITIC