Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến nhiều mặt đời sống kinh tế, xã hội của đất nước nhưng nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 vẫn có nhiều điểm sáng.

Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, vì vậy Ban Chỉ đạo thống nhất về mục tiêu trong 6 tháng cuối năm tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo sự ổn định và nền tảng thuận lợi cho các nhà đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần củng cố niềm tin của doanh nghiệp, người dân.

Thủ tướng đã đưa ra một số biện pháp cụ thể với mặt hàng thiết yếu như sau:
- Xăng dầu: Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh, bám sát diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới, tránh biến động lớn về giá xăng dầu, cân đối nguồn cung đáp ứng nhu cầu trong nước; sử dụng linh hoạt, hợp lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với liều lượng thích hợp, góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của người dân. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ buôn lậu qua biên giới, gian lận thương mại xăng dầu trong nước.
- Điện: Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) không thực hiện điều chỉnh tăng giá điện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá. Yêu cầu Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền tại địa phương kiểm tra, xử lý ngay các bức xúc của người dân về chi phí tiền điện tăng đột biến; đồng thời tổ chức thực hiện, cung ứng đầy đủ, kịp thời điện cho sản xuất và đời sống, bảo đảm chất lượng điện trong mùa hè; công khai, minh bạch về giá cả và nghiên cứu điều chỉnh biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt cho phù hợp.
- Thịt lợn: Để kiểm soát tình hình giá thịt lợn trong thời gian tới, các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời thực hiện ngay các giải pháp sau để đảm bảo nguồn cung, kiểm soát tốt chi phí từng khâu và có giải pháp giảm giá thịt lợn. Trong đó, Bộ Công Thương đảm bảo tốt khâu lưu thông; Chỉ đạo Sở Công Thương các địa phương yêu cầu các doanh nghiệp phân phối, bán buôn, bán lẻ đẩy mạnh xây dựng và triển khai chương trình bình ổn thị trường mặt hàng thịt lợn; Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động mua bán, vận chuyện lợn thịt và thịt lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhất là tại các tỉnh giáp biên giới Lào và Campuchia; Chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, hiệp hội ngành hàng liên quan thực hiện việc kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát khâu trung gian: kênh phân phối, cung ứng từ lò mổ đến các đầu mối bán buôn, bán lẻ đối với mặt hàng thịt lợn.
Xem chi tiết Thông báo 251/TB-VPCP tại đây.

Nguồn: VITIC