Dự án trạm biến áp 220kV Tháp Chàm (máy 2) có tổng mức đầu tư 74 tỷ đồng, do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban quản lý quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) quản lý điều hành dự án, Công ty TNHH MTV xây lắp điện 2 (PCC2) thi công, Công ty dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện (NPTS) thí nghiệm, Công ty CP tư vấn xây dựng điện 4 (PECC4) thiết kế, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) tư vấn giám sát và quản lý vận hành.
Quy mô đầu tư dự án bao gồm lắp đặt máy biến áp AT2 220kV-125MVA thứ 2 cùng các ngăn lộ tổng 220kV, 110kV, 22kV. Lắp mới 02 ngăn xuất tuyến 110kV. Bổ sung hoàn thiện hệ thống đo lường, điều khiển bảo vệ và các hệ thống khác có liên quan phù hợp với quy mô dự án.
Dự án trạm biến áp 220kV Tháp Chàm (máy 2) được đầu tư xây dựng nhằm mục tiêu chống quá tải cho MBA 220kV-125MVA hiện hữu tại trạm 220kV Tháp Chàm, đảm bảo an toàn vận hành, nâng cao độ tin cậy nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải tỉnh Ninh Thuận. Giảm tổn thất công suất, giảm tổn thất điện năng trong lưới, góp phần nâng cao hiệu quả sản suất kinh doanh của EVN, EVNNPT
Nguồn: Vũ Sơn/Báo Công Thương điện tử