Dự án Đường dây và trạm biến áp 110 kV Hương Khê do Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao cho Công ty Điện lực Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công xây dựng trên xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh năm 2016.

Dự án có tổng mức đầu tư 190,7 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay tín dụng thương mại. Quy mô công trình bao gồm: Trạm biến áp 110kV Hương Khê với 01 MBA T1 25MVA 115/38,5/11kV và 5 ngăn lộ xuất tuyến 35kV; 4 ngăn lộ xuất tuyến 10kV cùng tuyến đường dây 110kV có chiều dài gần 37,7km với điểm đấu nối tại đầu ra ngăn lộ 171T500 Hà Tĩnh.
Đây là trạm biến áp hiện đại nhất Hà Tĩnh, xây dựng với phương thức không người trực. Mọi thao tác trạm do Trung tâm Điều độ thực hiện tại văn phòng. Trạm sẽ giảm được lực lượng trực vận hành tại chỗ và đặc biệt là giảm được thời gian mất điện.
Việc kịp thời đóng điện công trình “Đường dây và TBA 110kV Hương Khê’’ đưa các lộ xuất tuyến vào vận hành đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho 22 xã thuộc huyện Hương Khê và 12 xã thuộc huyện Vũ Quang, với các hộ dân và cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn; đồng thời hỗ trợ cấp điện cho TP. Hà Tĩnh khi cần thiết, ổn định cung cấp điện cho khu vực, góp phần xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.
Nguồn: Đình Dũng/Báo Công Thương điện tử