Về cung cấp điện, trong tháng 5/2017, EVN đã quản lý, vận hành hệ thống điện quốc gia ổn định, đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, đáp ứng yêu cầu hoạt động chính trị - xã hội, sản xuất kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 5/2017 đạt 17,05 tỷ kWh (trung bình 550 triệu kWh/ngày), sản lượng ngày lớn nhất đạt 594,3 triệu kWh và công suất lớn nhất toàn hệ thống là 28.079 MW. Lũy kế 5 tháng sản lượng toàn hệ thống đạt 77,4 tỷ kWh, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng 5/2017 ước đạt 14,5 tỷ kWh; lũy kế 5 tháng năm 2017 ước đạt 67,27 tỷ kWh, tăng 8,5% so cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng điện thương phẩm nội địa tăng 8,81%.
Trong tháng 5/2017, sản lượng điện truyền tải theo hướng Bắc - Trung và Trung - Nam ước đạt 14,58 tỷ kWh, trong đó sản lượng điện truyền tải Trung - Nam là 45,9 triệu kWh/ngày (tương đương 18% nhu cầu điện miền Nam). Công suất truyền tải cao nhất trên trên các đường dây 500kV Bắc - Trung là 1.911 MW và Trung - Nam là 3.380 MW. Các hồ thủy điện miền Trung và miền Nam có diễn biến thủy văn khá hơn dự kiến nên tổng sản lượng thủy điện khai thác cao hơn so với kế hoạch. Các nguồn nhiệt điện than tiếp tục được huy động cao; nhiệt điện tua bin khí khai thác tối đa theo khả năng cấp khí.
Trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, EVN và các đơn vị tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng. Trong tháng 5/2017, EVN cũng đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017 về Quy định cung cấp các dịch vụ điện, theo đó tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục của điện lực còn 7 ngày (trước là 10 ngày) và giảm số thủ tục của điện lực còn 02 thủ tục (trước là 3 thủ tục).
Về đầu tư xây dựng, trong tháng 5/2017, đã thực hiện thành công hoà lưới lần đầu bằng dầu Tổ máy 1 Dự án nhiệt điện Thái Bình, đốt lò lần đầu bằng dầu Tổ máy 2 Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và hạ rotor Tổ máy 4 Dự án thủy điện Trung Sơn. Lũy kế 5 tháng năm 2017, EVN đã đưa vào phát điện 4 tổ máy, tăng năng lực hệ thống thêm 495MW, gồm: 3 tổ máy Thủy điện Trung Sơn (3x65MW) và Tổ máy 1 Nhiệt điện Thái Bình (300MW). Về lưới điện, EVN và các đơn vị đã hoàn thành thi công xây dựng và đưa vào vận hành 8 công trình lưới điện 110 - 500kV.
Lũy kế 5 tháng năm 2017 hoàn thành và đưa vào vận hành 45 công trình lưới điện 110 - 500kV với khối lượng đường dây tăng thêm 294km và trạm biến áp tăng thêm 2.870 MVA. Trong đó có các công trình quan trọng như: Nâng công suất trạm biến áp 500kV Cầu Bông để cấp điện miền Nam; các công trình đấu nối nhiệt điện Thăng Long, nhiệt điện Thái Bình; các công trình cấp điện cho TP. Hà Nội (đường dây 110kV Vân Trì - Quang Minh mạch 2, cải tạo 1 mạch đường dây 110kV Hà Đông - Thượng Đình)...
Về cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo, EVN đã tiến hành khảo sát để tiếp nhận quản lý vận hành hệ thống điện năng lượng sạch và chiếu sáng trên các điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, đồng thời chuẩn bị các công việc để sớm tiếp nhận quản lý vận hành hệ thống điện trên huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị.
Nguồn: Đình Dũng/Báo Công Thương điện tử