Theo báo cáo từ Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia (EVNNPT), thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hiện nay, đơn vị đang triển khai dự án ứng dụng công nghệ Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý vận hành lưới điện truyền tải. Dự kiến, đến năm 2018, hệ thống này sẽ được đưa vào vận hành chính thức.
Việc ứng dụng quản lý vận hành, quản lý kỹ thuật trên nền công nghệ GIS giúp tin học hóa việc quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, hỗ trợ việc điều hành một cách nhanh chóng và hiệu quả dựa trên việc cập nhật trực tiếp quá trình, kết quả kiểm tra vào cơ sở dữ liệu, giúp người quản lý có thể trực tiếp theo dõi và chỉ đạo công việc cũng như hệ thống hóa quản lý giúp theo dõi, chẩn đoán, phân tích, đánh giá, ra quyết định trong việc quản lý thiết bị.
Ngoài ra, với 135 trạm biến áp quản lý, vận hành, để thực hiện lưới điện thông minh, Tổng công ty đưa 79% số trạm sử dụng hệ thống điều khiển bằng máy tính; các thiết bị bảo vệ, điều khiển trong các trạm biến áp đều sử dụng rơle bảo vệ và bộ điều khiển số (đều là các thiết bị điện tử thông minh-IED).
Đơn vị cũng đang triển khai trạm biến áp số với hệ thống điều khiển sử dụng giao thức IEC 61850, được dùng để truyền dữ liệu từ cơ sở dữ liệu thời gian thực đến hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) và dự kiến đưa vào vận hành chính thức năm 2018-2019./.