Năm 2017, Vinacomin đã đạt 35 triệu tấn than nguyên khai, bằng 100,4% so với kế hoạch và bằng 100,3% so với cùng kỳ năm 2016. Lượng than tiêu thụ đạt 35,6 triệu tấn, bằng 101,8% kế hoạch và bằng 100,9% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó tiêu thụ than trong nước bằng 34,1 triệu tấn, xuất khẩu đạt 1,5 triệu tấn
Lợi nhuận toàn Vinacomin năm 2017 cũng đạt trên 2.500 tỷ đồng, tăng khoảng 1.500 tỷ đồng so với thực hiện năm 2016.
Tất cả các khối kinh doanh trong Tập đoàn đều có lãi.
Năm 2018, Vinacomin đặt mục tiêu sản xuất và tiêu thụ 36 triệu tấn, trong đó tiêu thụ trong nước 34,1 triệu tấn; xuất khẩu 1,9 triệu tấn và nhập khẩu khoảng 500.000 tấn than.
Trong tổng số than sản xuất cho năm 2018, phần đến từ khai thác hầm lò là 22,22 triệu tấn và phần khai thác lộ thiên là 12,96 triệu tấn.
Nguồn: Thanh Hương/baodautu.vn