Lãnh đạo Công ty CP Điện lực Khánh Hoà đã chủ động liên lạc với Trung tâm Hợp tác môi trường hải ngoại Nhật bản (OECC), Công ty Thibidi để tìm hiểu và xin tham gia dự án Joint Crediting Mechanism- Cơ chế hợp tác tín chỉ (JCM) của Chính phủ Nhật Bản. Trong đó, dự án tài trợ từ 30% đến 50% tổng chi phí mua các MBA Amorphous sử dụng trên lưới điện của Việt Nam.
Việc thay MBA vận hành lâu năm bằng MBA tổn hao thấp (Amorphous) là một trong những giải pháp mà Công ty CP Điện lực Khánh Hoà chọn, phấn đấu thực hiện nhanh để mang lại lợi ích kép về tổn thất điện năng và độ tin cậy cung cấp điện. Tuy nhiên, do giá thành MBA Amorphous khá cao so với giá MBA truyền thống khoảng 30% với cùng công suất, nên đây là một khó khăn trong việc thực hiện giải pháp này.
Qua tìm hiểu tình hình triển khai áp dụng MBA tổn hao thấp Amorphous (tổn hao không tải chỉ bằng 1/3 giá trị so với MBA truyền thống, theo tiêu chuẩn mới của Công ty CP Điện lực Khánh Hoà). Vì vậy, kế hoạch thay thế được chia làm nhiều giai đoạn, từ năm 2016-2017, Công ty CP Điện lực Khánh Hoà đã hoàn thành công tác lắp đặt thay thế 416 MBA cũ đang vận hành hơn 15 năm trên lưới điện Khánh Hòa bằng 416 MBA Amorphous mới. Trong giai đoạn này, Công ty CP Điện lực Khánh Hoà được nhận khoản viện trợ không hoàn lại từ Dự án JCM với mức 33,5% chi phí mua MBA, tương đương khoảng 16 tỷ đồng (trên tổng chi phí mua MBA 48 tỷ đồng); giai đoạn 2017-2019, Công ty CP Điện lực Khánh Hoà đã tiến hành thống kê và lập phương án kỹ thuật đăng ký tham gia Dự án JCM với tổng số 530 MBA, dự kiến mức tài trợ từ Chính phủ Nhật Bản khoảng 18% chi phí mua MBA.
Ngoài dự án thay MBA Amorphous, từ năm 2017-2018, Công ty CP Điện lực Khánh Hoà còn lập hồ sơ hệ thống điện năng lượng mặt trời lắp đặt trên các tòa nhà của các đơn vị thành viên, với tổng công suất 430kWp để tham gia tài trợ từ Dự án JCM, dự kiến mức tài trợ từ Chính phủ Nhật Bản khoảng 32% chi phí mua vật tư thiết bị cho dự án lắp đặt điện năng lượng mặt trời.
Nguồ: Quỳnh Mỹ/Báo Công Thương điện tử