Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú (+/- so với ngày 22/3)

Amoxilin 500mg, viên nhộng, áo, vỉ 10 viên

Đồng/vỉ

19.000

Ampixilin 500mg, viên nhộng, Domesco, vỉ 10 viên

Đồng/vỉ

7.500

 

Ampicilin 500mg, viên nhộng, áo, vỉ 10 viên

Đồng/vỉ

17.000

 

Erythomycine 500mg vỉ/10 (Mekophar)

Đồng/vỉ

21.000

 

Cefalexin 500mg, viên nhộng, áo, vỉ 10 viên

Đồng/vỉ

25.000

 

Cotrim Fort (Stada)

Đồng/vỉ

7.000

 

Enervon C, lọ 30 viên

Hộp/100 viên

228.000

 

Vitamine B1 nội 0,05g (Mekophar)

Đồng/100 viên

12.000

 

Vitamine tổng hợp, loại 3B, nội 125mg vỉ 10 viên (Mekophar)

Đồng/vỉ

5.000

 

Vitamine C nội 500mg (Vidipha)

Đồng/100 viên

25.000

 

Vitamine PP nội (Pharmedic)

Đồng/lọ 100 viên

6.000

 

Cemofar 325mg (Paracetamol 325mg) (Pharmedic)

Đồng/lọ 100 viên

20.000

 

Panadol 500mg

Đồng/lọ 12 viên

11.000

 

Alaxan

Đồng/vỉ 10 viên

10.000

 

Kremil – S

Đồng/viên

900

 

Maalox

Đồng/viên

800

 

Debridat

Đồng/viên

3.200

 

Spasmaverine

Đồng/viên

700

 

Viên Linh Chi (OPC)

Đồng/viên

2.850

 

Kim tiền thảo (OPC)

Đồng/lọ 100 viên

59.000

 

Bông y tế Bảo Thạch (gói 100 mg)

Đồng/gói

19.000

 

Băng dính (keo) cuộn nhỏ ngoại (Urgo)

Đồng/cuộn

14.500

 

ống tiêm (chích) nội 5ml

Đồng/cái

1.000

 

Amlodipin 5mg Stada (Liên doanh)

Đồng/viên

800

 

Diamicron MR

Đồng/viên

3.000

 

Glucosamin 500mg

Đồng/viên

1.100

 

Tanakan

Đồng/viên

4.500

 

Terpin codein (Stada)

Đồng/viên

1.300

 

Vastarel MR

Đồng/viên

2.900

 

Nguồn: Thị trường giá cả