Tháng 3/2017

Giá chào bán

VND/kg

Us Cents/kg

SVR CV

60.006,09

265,93

SVR L

57.926,72

256,71

SVR 5

49.729,65

220,38

SVR GP

49.587,38

219,75

SVR 10

49.226,22

218,15

SVR 20

49.127,73

217,72

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD = 22.565 VND

(Vietcombank)

Giá chỉ mang tính chất tham khảo

Nguồn: Thị trường cao su