ặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

CAO SU TU NHIEN DA DINH CHUAN VE KY THUAN SVR10 ; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 35 KG/BÀNH.TỔNG CỘNG: 6,000 BÀNH = 210 TẤN = 10 x 20'&VN

TAN

1385

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR10 =6300 bành ( hàng đồng nhất 33,333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1405

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10(NATURAL RUBBER SVR 10) hàng đóng đồng nhất 35Kg/bành, tổng: 1726 bành/48 pallet, đóng trong 04 cont 20',NW=60,480Kg, GW=66,720Kg&VN

TAN

1525

ICD TRANSIMEX SG

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1621,5199

CTY PHUC LONG ICD

FCA

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVRCV60&VN

TAN

1531,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR CV60 ( CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR ) &VN

TAN

1585

ICD TRANSIMEX SG

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN SVR CV50 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), tổng cộng : 80 kiện = 2.880 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1590

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR CV60&VN

TAN

1744,9

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR CV 60, xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet.&VN

TAN

1620

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10CV . DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1681

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1629,55

CTY PHUC LONG ICD

FCA

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60&VN

TAN

1684,9

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1666,53

CTY PHUC LONG ICD

FCA

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên) &LA

TAN

1510

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR3L (Hàng đồng nhất 1.26 MT / Pallet - Hàng đóng đồng nhất 16 Pallet / 1 Cont 20'). Hàng mới 100%)&VN

TAN

1570

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế định chuẩn kỹ thuật SVR3L, trọng lượng 33.33 kg/bành.&VN

TAN

1505,95

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L(NATURAL RUBBER SVR 3L) hàng đóng đồng nhất 35Kg/bành, tổng: 1726 bành/48 pallet, đóng trong 04 cont 20',NW=60,480Kg, GW=66,720Kg&VN

TAN

1525

ICD TRANSIMEX SG

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1707,59

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN SVR 3L ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), tổng cộng : 48 kiện = 1.728 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1535

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC