Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Hạt điều nhân, Vietnames cashew kernels WW320&VN

LBS

4,4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : W320 ( đóng gói 1 bao = 22,68 kgs )

KG

9,5004

CUA KHAU SOC GIANG (CAO BANG)

FOB

Hạt điều nhân đã bóc vỏ

KG

9,4454

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

HAT DIEU NHAN LOAI W320

KG

8,7081

CANG DONG NAI

FOB

Nhân hạt điều WW320&VN

KG

9,8765

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều W340 loại 2 (không có vỏ lụa). Hàng mới 100%&VN

KG

7,26

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân Hạt Điều Loại WW320 (Hạt điều thô đã bóc vỏ ,chua rang)&VN

KG

9,0388

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Nhân điều chiên WS/LP&VN

BARREL

88,8319

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Hạt điều chiên không muối 10hux560g

KG

13,2142

CANG QT CAI MEP

FOB

Hạt điều nhân đã chế biến (rang khô) - Loại : SP (đóng gói 1 carton =25 kgs) - Xuất trả hàng tạm nhập tái chế theo TK nhập số:102025855522/G12/ngày 25/05/2018&VN

KG

5,61

CANG T.CANG -CAI MEP

FOB

V Salted Cashew Nut/Tri Hue/TH 500G/20P-Hạt điều rang muối (20 hũ x 500g)&VN

BAO

104,37

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HAT DIEU NHAN RANG LOAI ORSOW320

KG

10,141

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Hạt điều rang muối, (500g/gói, 30 gói/thùng), mới 100%&VN

KG

10,91

HO CHI MINH

FOB

Nguồn: VITIC