Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

60,44

+0,07

+0,12%

Dầu Brent giao ngay

66,59

+0,02

+0,03%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,03

-0,03

-0,95%

Xăng dầu (Uscent/gal)  

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

176,44

+0,13

+0,07%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

206,03

+0,19

+0,09%