Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

45,61

+0,09

+0,20%

Dầu Brent giao ngay

48,49

+0,11

+0,23%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

148,55

+0,43

+0,29%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

141,47

+0,24

+0,17%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,19

+0,00

+0,09%

Nguồn: Bloomberg.com