Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

45,53

+0,39

+0,86%

Dầu Brent giao ngay

46,89

+0,49

+1,06%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

137,41

+1,10

+0,81%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

142,12

+1,06

+0,75%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,75

-0,02

-0,83%

Nguồn: Bloomberg.com