Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

62,36

+0,68

+1,10%

Dầu Brent giao ngay

65,49

-0,18

-0,27%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,64

+0,08

+3,28%

Xăng dầu (USD/gal)       

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

177,51

+2,42

+1,38%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

193,42

+2,38

+1,25%