Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

65,67

+0,12

+0,18%

Dầu Brent giao ngay

70,23

+0,11

+0,16%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,63

+0,01

+0,50%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

201,47

+0,43

+0,21%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

201,80

+0,30

+0,15%