Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Nguyên liệu SXTACN : bột thịt xương lợn, không có melamine (Hàng phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT, dòng 9, trang 3)

KG

0,3704

CANG DINH VU - HP

CFR

Nguyên liệu SXTACN : bột thịt xương lợn, không có melamine (Hàng phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT, dòng 9, trang 3)

KG

0,3905

CANG DINH VU - HP

CFR

Bột gia cầm (Bột thịt xương gia cầm) dùng làm thức ăn chăn nuôi.Hàm lượng protein trên 60%. Do HAN TECH CO., LTD sản xuất. Mới 100%.Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT(25/6/2012)

KG

0,7653

GREEN PORT (HP)

CFR

Bột gia cầm (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi)

KG

0,68

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột Xương Thịt Bò, Cừu, Lợn (nguyên Liệu Sản Xuất Thức ăn cho Lợn, Gia Cầm, Thủy Sản)

TAN

134200,207

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột thịt xương lợn - Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

TAN

320

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột gia cầm (POULTRY MEAL).Hàng mới 100%

TAN

0,8599

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột thịt xương lợn (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi)

KG

0,39

CANG VICT

CFR

Bột xương thịt lợn - nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

KG

0,495

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt gà -Chicken By Product Meal (NSX:TYSON FOODS INC).Hàng mới 100%

KG

0,945

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

BỘT CÁ - TUNA FISHMEAL (Nguyên liệu sản xuất bổ sung trong thức ăn gia súc) ,Hàng nhập khẩu theo stt 08 thông tư 26 BNNPTNT(26/5/12) .Protein : 69.69 %

KG

1,763

CANG CONT SPITC

CFR

Bột cá - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

TAN

1580

CANG CONT SPITC

CIF

Bột cá (Protêin: 62% Min.) - Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Mukka Sea Food Industries Pvt. Ltd. Hàng NK theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017)

TAN

1416,2765

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá dùng làm thức ăn chăn nuôi. Hàm lượng protein trên 67%. Do JIN - ZHUANG FISHING COMPANY SARL REG NO.01049 sx. Mới 100%.Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT(25/6/2012)

TAN

1505,5057

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Bột cá sấy khô (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dùng cho gia cầm) (có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng) Phù hợp với thông tư 26 của BNN&PTNT

KG

0,1

CANG TAN VU - HP

C&F

Bột cá (Protêin: 65% Min.) - Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Sea Pride LLC. Hàng NK theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017)

KG

1,4412

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá (PERUVIAN STEAM DRIED FISHMEAL) Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

TAN

1827,5072

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá sấy khô (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dùng cho gia cầm) (có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng) Phù hợp với thông tư 26 của BNN&PTNT

KG

0,1

DINH VU NAM HAI

C&F

Bột cá (Protêin: 65% Min.) - Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Dimolfin S.A. Hàng NK theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017)

TAN

1691,5233

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá, nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi, Hàng phù hợp TT26/2012-Bộ NN & PTN, hàm lượng protein trên 60%.Hàng mới 100%.

TAN

1300,463

CANG VICT

CFR

Bột đầu tôm dùng để làm thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%. Hàng phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012

KG

0,5767

TAN CANG 128

CIF

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột Gan Mực . hàng phù hợp với thông tư 26/2012 BNNPTNT.

TAN

852,8993

CANG DINH VU - HP

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi-Cám gạo trích ly

KG

0,1766

CANG VICT

C&F

Bột gluten ngô (Corn Gluten Meal). Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

TAN

652,6883

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyen lieu SXTA chan nuoi: BOT GLUTEN NGO ( CORN GLUTEN MEAL)

KG

0,6043

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bã ngô , nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi - CORN GLUTEN FEED ( 40 kg/bao ) . Hàng mới 100%

KG

0,1548

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi : GLUTEN NGÔ ( CORN GLUTEN FEED), hàng mới 100%. (Phù hợp TT26/2012/TT-BNNPTNT, tại mục 4 trang 2).

TAN

166,9316

DINH VU NAM HAI

CFR

Cám bắp (Corn Gluten Feed ) dùng để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%, 13,500 bao, 40kg/bao.

TAN

176,4471

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS(Distillers dried grains with solubles).Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.Hàng phù hợp thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT của bộ NN&PTNT thuộc dòng 4245

KG

0,2285

PTSC DINH VU

CFR

Bã ngô lên men DDGS - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng NK phù hợp theo số thứ tự 4245 thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012

KG

8,9458

CANG TAN VU - HP

CFR

Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS (Bột bã ngô) - dùng chế biến thức ăn chăn nuôi .Số lượng trên invocie : 413.945 tấn , đơn giá trên invoice : 256.16 usd/tấn

TAN

256,788

CANG QUI NHON(BDINH)

CFR

Khô dầu đậu tương ( nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi). Hàng nhập khẩu theo thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012, số lượng thực tế 4706.779MTS

KG

0,4728

CANG QT CAI MEP

CFR

Khô dầu đậu tương (không có mùi chua mốc) (Brazillian Hipro Soybean Meal): Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc có nguồn gốc thực vật.(57001.585 tấn,giá 425 USD/tấn,thanh toán 24225673.63)

TAN

425,9384

CANG PHU MY (V.TAU)

CFR

Khô dầu đậu tương (nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi) hàng thuộc quy định theo quy chuẩn QCVN01-78:2011/BNNPTNT; thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012; Công văn 17709/BTC-TCT của BTC.

TAN

461,6192

CANG SP-PSA (V.TAU)

CFR

Khô dầu đậu nành ( nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi ). Hàng nhập khẩu theo thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012

TAN

467,4189

BEN CANG TH THI VAI

C&F

Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc thêm vào thức ăn - Gro-Amino (dùng để SX thức ăn cho tôm, cá)

KG

72,4721

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột đậu nành, bổ sung đạm cho thức ăn chăn nuôi -DABOMB-P (Residue of extraction soy bean oil )

TAN

690,7959

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Chất bổ trợ dùng trong thức ăn chăn nuôi - Dried Porcine Solubles DPS50RD, (25kg/bao), Nhà sản xuất: NF Protein, LLC

KG

1,4503

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Lúa mỳ phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc - WDDGS ( Wheat Distillers Dried Grains With Solubles ) - Nguyên liệu sản xuất TĂCN, phù hợp với TT số: 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012.

TAN

27920,4761

NAM HAI

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: B-TRAXIM PRO 2, CODE M61-6001, Bổ sung premix khoáng vi lượng trong thức ăn chăn nuôi bò và lợn, nk theo TT26/2012/TT-BNN ngày 25/6/2012, stt 2772

KG

3,5

CANG DINH VU - HP

CIF

Chất bổ sung (CHOLINE CHLORIDE 60% POWDER ) là nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Contract: SPJS18122.

KG

1,1218

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Thức ăn chăn nuôi VIUSID VET 1L , Số lô R-1 01-21, NSX: 01/2018, HSD: 01/2021. Hàng mới 100%

LIT

18,2049

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Liquid vitacid (1080 kg/drum):Chế phẩm bổ sung axit hữu cơ trong sản xuất thức ăn gia súc với thành phần gồm gỗn hợp các axit formic, propionic, lactic... trong đệm (Mã CAS : 64-18-6/107-92-6/79-09-4)

TAN

2175,1781

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Thức ăn bổ sung dinh dưỡng NUTRI-PLUS GEL 120,5G TUBE, HSD: 02/2020

CHAI

4,2235

HO CHI MINH

CIP

THỨC ĂN BỔ SUNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN: V-CONTROL (FEED SUPPLEMENT) 500ML /CHAI,(VITAMIN,AXITAMIN ,...) . MỚI 100%

CHAI

5

CANG VICT

CIF

Nguồn: VITIC