Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Bình Dương

Thịt lợn thăn

90.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn loại 1

280.000

Gà công nghiệp làm sẵn

73.000(-5.000)

Gà ta còn sống

105.000

Lợn hơi

43.000

Bạc Liêu

Thịt lợn thăn

72.500(-2.500)

Thịt lợn mông sấn

70.000

Thịt bò thăn

240.000

Gà ta sống (đã qua kiểm dịch)

100.000(-5.000)

Lợn hơi

38.000(-1.000)

Long An

Thịt lợn lạc

85.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn phile

240.000

Gà CN làm sẵn

50.000(-2.000)

Gà ta sống

60.000

Lợn hơi

47.000

Trà Vinh

Lợn hơi

39.000

Lợn con < 15kg

90.000

Thịt lợn mông

72.000(-1.000)

Thịt ba rọi

75.000(-2.000)

Thịt nạc thăn

83.000(-2.000)

Thịt bò đùi

250.000

Gà ta còn sống

100.000

Vịt Tàu

60.000

An Giang

Thịt lợn thăn

80.000

Thịt lợn mông sấn

75.000

Thịt bò thăn

240.000(+10.000)

Gà CN làm sẵn

40.000

Gà ta còn sống

90.000

Lợn hơi

42.000

Đồng Tháp

Thịt lợn thăn

90.000

Thịt lơn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn loại 1

270.000

Gà CN làm sẵn

50.000

Gà ta còn sống đã qua kiểm dịch

125.000

Lợn hơi

44.000

TPHCM

Lợn thịt loại ngon

62.000(+2.000)

Lợn thịt loại thường

57.000(+8.000)

Thịt lợn nạc

70.000(+2.000)

Thịt lợn mông

57.000(+2.000)

Sườn non

110.000(+10.000)

Thịt lợn cốt lết

58.000(+1.000)

Giò trước

55.000

Thịt dọi

65.000

Đùi gà nhập khẩu

47.000

Cánh gà nhập khẩu

64.000

Gà tam hoàng nguyên con

64.000

Gà công nghiệp nguyên con

41.000

Vịt nguyên con

60.000

Lợn trại

41.000

Lợn mỡ

38.000(-1.000)

Đồng Nai

Thịt lợn thăn

90.000

Thịt lợn mông sấn

85.000

Thịt bò thăn loại 1

300.000

Gà công nghiệp làm sẵn

60.000

Gà ta làm sẵn

140.000

Lợn hơi

48.000

Tiền Giang

Thịt lợn thăn nạc

90.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn

240.000

Gà công nghiệp làm sạch

70.000

Gà ta sống

110.000

Lợn hơi địa phương

43.000

Lợn hơi trại Thôn Cửu Nghĩa

45.000

Lợn con giống địa phương 10kg/con

88.000

Lợn con giống trại Thôn Cửu Nghĩa bán lẻ

92.000

Lâm Đồng

 

Thịt lợn mông sấn (thịt đùi)

90.000

Thịt bò đùi

250.000

Gà ta làm sẵn

110.000

Gà công nghiệp làm sẵn

60.000

Vịt làm sẵn

70.000

Nguồn: VITIC