Tại Trung Quốc, giá nhựa PTE phổ biến trong khoảng 840-870 USD/tấn, FOB. Tại Nga, giá bán nhựa PET của các nhà máy trong tháng này giảm nhẹ xuống 78.000 -81.000 RUB/tấn, bao gồm cả VAT, thấp nhất kể từ đầu năm 2018.
Hầu hết các hợp đồng giao dịch là kỳ hạn tháng 10, cũng có một số hợp đồng kỳ hạn tháng 9 và 11. Nguồn cung PET trên thị trường hiện tương đối dồi dào, trong khi nhu cầu cũng duy trì cao.
Nguồn: VITIC/MRC