Dự trữ dầu thô tăng 1,4 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc vào ngày 15/11, so với dự đoán tăng 1,5 triệu thùng.
Dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma, điểm phân phối dầu WTI giảm 2,3 triệu thùng. Dầu thô kỳ hạn của Mỹ tiếp tục tăng sau báo cáo này.
Hoạt động lọc dầu tăng 519.000 thùng/ngày, công suất lọc dầu tăng 1,7 điểm phần trăm.
Dự trữ xăng tăng 1,8 triệu thùng, so với dự đoán của giới phân tích trong thăm dò của Reuters tăng 870.000 thùng.
Dự trữ sản phẩm chưng cất gồm dầu diesel và dầu sưởi giảm 1 triệu thùng, so với dự đoán giảm 732.000 thùng.
Andrew Lipow, chủ tịch Hiệp hồi dầu Lipow tại Houston cho biết “thị trường diesel sẽ vẫn được hỗ trợ tốt”.
Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ giảm 172.000 thùng/ngày trong tuần trước.
Nguồn: VITIC/Reuters