Giá chè Bangladesh trung bình ở mức 196,86 taka (tương đương 2,51 USD)/kg tại phiên đấu giá, tăng so với 131,63 taka/kg tại phiên đấu giá trước đó hôm 15/3. Niên vụ kết thúc vào giá tháng 3/2016.
Các khách hàng chủ yếu đã quay trở lại thị trường để mua chè mới, một quan chức của National Brokers cho biết.
Hơn 1,6 triệu kg đã được cung cấp tại trung tâm đấu giá duy nhất Chittagiong, và 5,7% chưa được bán.
Trong mấy năm qua, Bangladesh đã chuyển từ nước xuất khẩu ròng sang nhập khẩu ròng chè, do tiêu thụ gia tăng.

Nguồn: Reuters