Tuy nhiên, tổ chức này cho rằng nhu cầu có thể hồi phục về mức như trước khi xảy ra dịch Covid-19 trong vòng 2 năm tới, khi kinh tế thế giới hồi phục.
Nhu cầu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu dự báo sẽ giảm khoảng 4,2% trong năm 2020, sau khi tăng 13% trong năm 2019, xuống còn 482 tỷ m3.
Nguyên nhân nhu cầu giảm là do chính sách giãn cách/cách ly xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Giá LNG tại Châu Á và Châu Âu đầu năm nay đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 24 năm.
 

Nguồn: VITIC/Reuters