Tăng trưởng nhu cầu chậm lại tại Trung Quốc sẽ kéo giảm các thị trường toàn cầu đã sẵn sàng vật lộn với dư cung và giá giao ngay thấp.
Trong báo cáo triển vọng hàng năm phát hành ngày 13/1/2020, cơ quan này dự báo tiêu thụ khí tự nhiên tăng 8,6% trong năm nay lên 330 tỷ feet khối (bcm). Số liệu đó sẽ đánh dấu tăng trưởng nhu cầu chậm nhất kể từ năm 2016. CNPC ước tính tiêu thụ khí đốt năm 2019 tăng 9,6% lên 304 bcm.
CNPC cho biết kinh tế Trung Quốc trong quý trình xử lý nâng cấp cấu trúc trong khi kinh tế vĩ mô sẽ tiếp tục bị áp lực. Ngoài ra, việc chuyển than thành điện và việc sử dụng than sạch sẽ làm chậm tăng trưởng nhu cầu khí đốt.
Sản lượng khí tự nhiên của Trung Quốc sẽ đạt 187,5 bcm trong năm 2020, tăng 8,2% so với năm trước, bởi Bắc Kinh tăng cường sản lượng trong nước, bổ sung rằng nhập khẩu nhiên liệu này dự kiến đạt 150 bcm, tăng 9,3% so với một năm trước.
Nhập khẩu một phần từ Nga, thúc đẩy bởi đường ống dẫn khí Siberia đã được triển khai trong tháng 12/2019.
Trong năm 2020, nhập khẩu khí LNG dự kiến tăng 9,5% so với năm ngoái đạt khoảng 94 bcm. Các nhà hoạch định chính sách của CNPC cũng dự kiến công suất nhận khí LNG của Trung Quốc vượt 88 triệu tấn/năm.
Trung Quốc vượt Nhật Bản thành nhà nhập khẩu khsi tự nhiên (LNG) hàng đầu thế giới trong tháng 11 và tháng 12/2019 trên cơ sở số liệu hàng tháng, nhưng theo số liệu hàng năm Nhật Bản vẫn là nhà nhập khẩu LNG hàng đầu thế giới.
Sản lượng dầu thô của quốc gia này dự báo tăng chỉ 1,57% từ những mức năm 2019 lên khoảng 194 triệu tấn trong năm 2020. Nhưng nhu cầu dầu thô rõ ràng dự kiến tăng 3,6% so với năm trước lên 719 triệu tấn trong năm 2020. Nhập khẩu dầu thô dự kiến tăng 4,4% lên 525 triệu tấn.
Công suất xử lý dầu thô bổ sung 900.000 thùng/ngày trong năm 2019, Trung Quốc dự kiến bổ sung 27 triệu tấn hay khoảng 540.000 thùng/ngày công suất mới trong năm nay, điều đó sẽ làm tồi tệ hơn nguồn cung nhiên liệu tại quốc gia này và đầy áp lực bán ra nước người cho các nhà máy lọc dầu.
CNPC cho biết “trong năm 2020, dư cung của các sản phẩm dầu mỏ đã lọc sẽ được tăng cường và chúng tôi dự kiến hạn ngạch xuất khẩu các sản phẩm dầu đã lọc tiếp tục tăng”.
Trung Quốc đã nâng khối lượng hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu đợt 1 năm 2020 thêm 53% so với năm trước lên 27,99 triệu tấn.
Tổng cộng, nhu cầu nhiên liệu của Trung Quốc dự báo tăng 2,3% lên 393 triệu tấn trong năm 2020, trong khi xuất khẩu các sản phẩm đã lọc dự kiến tăng vọt 18,1% lên 64,5 triệu tấn trong năm 2020.
Nguyên liệu dầu thô của quốc gia này dự báo tăng 3,9% so với năm trước lên khoảng 675 triệu tấn trong năm 2020. Tổng xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ đã lọc của Trung Quốc dự báo tăng 18,1% lên 64,5 triệu tấn trong năm 2020.
Trong năm 2020, xuất khẩu xăng dự kiến tăng 35,39% so với năm trước lên 23,68 triệu tấn trong khi xuất khẩu dầu diesel dự báo tăng 10,69% lên 25,8 triệu tấn. Xuất khẩu dầu hỏa dự kiến tăng 8,73% lên 15,07 triệu tấn.

Nguồn: VITIC/Reuters