Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 12/2020 trên sàn Bursa Malaysia giảm 1,2% xuống 2.777 ringgit (668,19 U SSD)/tấn.
Tính chung cả tháng, giá dầu cọ giảm 1,2% - tháng giảm đầu tiên kể từ tháng 4/2020.
Giá giảm là do giá dầu thực vật khác trên sàn Đại Liên và Chicago rẻ hơn.
Giá dầu đậu tương kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Đại Liên giảm 2% và giá dầu cọ giảm 2,3%. Giá dầu đậu tương kỳ hạn tháng 12/2020 trên sàn Chicago giảm 1,1%.
Giá dầu cọ chịu ảnh hưởng bởi giá dầu có liên quan khi cạnh tranh thị phần trên thị trường dầu thực vật toàn cầu.
Giá dầu cọ sẽ ở mức khoảng 2.700-2.800 ringgit/tấn, thương nhân có trụ sở tại Kuala Lumpur cho biết.
Giá dầu cọ có thể giảm xuống 2.673-2.718 ringgit/tấn và có thể tăng lên 2.718 ringgit/tấn, nhà phân tích Wang Tao cho biết.
Giá dầu cọ sẽ được hỗ trợ bởi số liệu xuất khẩu được cải thiện. Xuất khẩu dầu cọ của Malaysia trong tháng 9/2020 tăng 10,5% so với tháng trước đó, nhà điều tra hàng hóa Amspec cho biết.

Nguồn: VITIC/Reuters