Đồ thị giá đường thô tại New York trong 1 tuần qua
Nguồn Reuters
Hôm nay (29/4), giá đường thô kỳ hạn tháng 5/2020 trên sàn ICE tăng 0,13 US cent, tương đương 1,4% lên 9,34 US cent/lb, trước đó trong phiên chạm 9,05 US cent/lb, thấp nhất kể từ tháng 9/2007. Giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2020 trên sàn London tăng 4,2 USD tương đương 1,4% lên 311,7 USD/tấn.
Đồ thị giá đường trắng tại London trong 1 tuần qua
Nguồn Reuters
Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, áp lực về giá khiến nhiều nhà máy đường Việt Nam phải đóng cửa, hiện tại chỉ còn 28 nhà máy hoạt động so với con số 41 nhà máy năm 2017.
Một số các nhà máy khác đã kết thúc vụ trong tháng vì hết nguyên liệu.Cũng theo Hiệp hội này, so với giá đường trong khu vực bao gồm các nước ASEAN và Trung Quốc, giá đường của Việt Nam nằm ở mức thấp nhất. Mặc dù khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tăng giá thu mua mía lên 800.000 - 850.000 đồng/tấn, có nơi thậm chí lên 950.000 đồng/tấn nhằm khuyến khích bà con giữ mía cho vụ tới.
Tuy nhiên, điều này kéo theo chi phí sản xuất tăng cao. Ước tính giá thành trung bình sản xuất 1 kg đường trắng của ngành đường Việt Nam trong vụ 2019/20 sẽ tăng thêm 1.000 - 2.000 đồng/kg so với ước tính đầu vụ.

Nguồn: VITIC