Giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2021 giảm 0,7% trong tuần và giảm 3,69% trong tháng. Giá đường thô giao cùng kỳ hạn tăng 2,25% trong tuần và giảm 2,09% trong tháng.

Diễn biến giá đường trắng (USD/tấn)

Giá 1 tháng trước

(17/11)

Giá 1 tuần trước

(10/12)

Giá mới nhất

(17/12)

Tăng/giảm trong 1 tuần qua (%)

Tăng/giảm trong 1 tháng qua (%)

414,1

401,6

398,8

-0,70

-3,69

Đồ thị giá đường trắng tại London trong 1 tháng qua

Diễn biến giá đường thô (US cent/lb)

Giá 1 tháng trước

(17/11)

Giá 1 tuần trước

(10/12)

Giá mới nhất

(17/12)

Tăng/giảm trong 1 tuần qua (%)

Tăng/giảm trong 1 tháng qua (%)

15,31

14,66

14,99

2,25

-2,09

Đồ thị giá đường thô tại New York trong 1 tháng qua

Hôm nay (phiên 17/12), giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2021 tăng 6,3 USD lên 398,8 USD/tấn; giá đường thô giao cùng kỳ hạn tăng 0,28 cent tương đương 2% lên 14,49 US cent/lb. Giá đường thô tăng khi chính phủ Ấn Độ quyết định trợ cấp cho xuất khẩu.
Trong tháng qua, giá đường trắng trên sàn London có 2 sóng giảm, ở mức thấp 400,7 USD/tấn (phiên 25/11) và ở 390,3 USD/tấn (phiên 14/12).
Giá đường thô trên sàn New York cũng có 2 sóng giảm, ở mức thấp 14,39 US cent/lb (phiên 08/12) và ở 14,12 US cent/lb (phiên 14/12).
Một số thông tin khác:
Quyết định trợ cấp xuất khẩu của Ấn Độ phần lớn đã được dự đoán trước, song hầu hết đều kỳ vọng trị giá trợ cấp lớn hơn cho mỗi tấn đường. Nội các Ấn Độ đã thông qua 1 khoản trợ cấp để khuyến khích các nhà máy đường xuất khẩu 6 triệu tấn đường niên vụ 2020/21, bắt đầu từ ngày 1/10/2020.
Dự báo giá đường trong năm 2021 sẽ tăng do các yếu tố: USD giảm, lạm phát, La Nina và nhu cầu tăng từ Trung Quốc.
Dự báo sản lượng đường của Brazil trong niên vụ tới sẽ sụt giảm.
Nhập khẩu đường của EU trong vụ 2020/21 được dự báo là 2,1 triệu tấn, giảm 200.000 tấn so với niên vụ trước, trong khi xuất khẩu đường của EU trong vụ này được dự báo sẽ phục hồi lên 1,5 triệu tấn từ 1,2 triệu tấn của niên vụ trước.

Nguồn: VITIC/Reuters